Knowledge Corner

Kao lideri u kreiranju inovativnih rešenja i usluga, želimo da budemo pouzdan partner i podržimo vas u upravljanju poslovnim procesima kroz deljenje znanja, dobre poslovne prakse i načina na koje su određene kompanije rešile probleme u svom poslovanju.

Uzimajući u obzir brzinu kojom se promene dešavaju, pravovremene informacije i iskustva postaju najvažniji resurs u poslovnom svetu. Želeći da bude podrška svojim partnerima u praćenju trendova,  većoj predvidivosti poslovanja, pozitivnoj transformaciji i kvalitetnom donošenju odluka kompanija Manpower je kreirala sekciju „Knowlegde corner“  koja za cilj ima deljenje znanja i iskustva uspešnih menadžera, ali i perspektive mladih telanata. Zajedno sa tim, kompanija Manpower, u okviru ove sekcije deli i svoju ekspertizu, rezultate istraživanja i iskustva. Budući da je znanje jedna od ključnih vrednosti naše kompanije, ovo je jedan od projekata kroz koju tu vrednost i negujemo.

Deleći znanja, prakse i nove perspektive na teme u domenu HR-a i ostale aktuelne poslovne teme Manpower i kroz ovaj projekat potvrđuje da je relevantan HR i poslovni partner koji svojim konkretnim akcijama osnažuje poslovnu zajednicu Republike Srbije.

Budući da se znanje uvećava deljenjem, otvoreni smo za predloge i kvalitetne sadržaje svih onih koji smatraju da zajedno sa nama, kroz svoju stručnost i ekspertizu, mogu i žele da dopinesu unapređenju poslovnog okruženja. Ako imate predloge adekvatnih tema, budite slobodni i da nam se obratite na hello@manpowergroup.rs.