Banner Default Image

Főépítész

Vissza a kereséshez

Főépítész

 • Helyszín:

  Budapest

 • Sector:

  Mérnök

 • Nyitott:

  8 nappal ezelőtt

Feladatok:
 • A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen: Településrendezési és településképi eljárások bonyolítása,
 • Településképi véleményezési,
 • Bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása,
 • Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács vezetése,
 • Tervpályázati eljárások lefolytatása,
 • Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása,
 • Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Integrált Városfejlesztési Stratégiával, városfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés.
 • Településrendezési eszközök kezelése:
 • Településszerkezeti terv,
 • Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási terv,
 • Településképi Arculati Kézikönyv,
 • Településképi rendelet;
 • Ügyfelek részére szakmai konzultáció lefolytatása, tájékoztatás nyújtása.
 • Önkormányzati rendeletalkotási eljárásokban közreműködés.
 • Kapcsolattartás partner önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, partnerekkel.
 • Partner önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezése.
 • Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás, egyes hatósági bizonyítványok kiállítása.
 • KCR ügyintézés

Elvárások:
 • Egyetem vagy főiskolai végzettség: Építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség, Településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség vagy Építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség
 • magas szintű szakmai ismeretek,
 • döntésképesség és önállóság,
 • kiváló kommunikációs készség írásban és szóban,
 • precíz, önálló munkavégzés,

​​​​​​​Előnyök:
 • Köztisztviselői alap-, és szakvizsga
 • Közigazgatási gyakorlat
 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
​​​​​​​
Amit kínálunk:
 • cafeteria 
 • bejárási és munkavégzésre vonatkozó gépjárműhasználat utáni költségtérítés 
 • éves bónusz 
 • irodai masszázs, éves ruházati költségtérítés, szemüveg hozzájárulás 
 •  rugalmas munkavégzés és törzsidő